O uplakané princezně Tisk
Klasické pohádky

Bylo, nebylo království krásné,
oči z něj přechází, až každý žasne!
V tom království spravedlivý král,
co v kralování si liboval,
žila tam i královna,
co o nic hůř si nevedla
a ti spolu jak se patří,
cestu k poddaným si našli.

Král s královnou oblíbení byli,
neb téměř všechno dovolili.
Takové království byste nenašli,
ani kdybyste po celém světě šli.
Nu, království jen kvetlo,
všem služebným se dobře vedlo
a aniž by se nadáli,
následníka trůnu čekali!
Tak se jim princezna narodila,
krásná a urozená byla.
Avšak nějaká kletba způsobila,
že princezna zasmušilá byla.
Když svůj smutek utišila,
znovu slzu uronila,
věčně uplakaná byla,
z ničeho se netěšila
a žádná radost rozpustilá,
ji její úsměv nevrátila.

A když princezna smutnila dál,
stále nešťastnější byl král,
proto na pomoc odborníky zavolal.
Ti všechny masti používali,
různé léky předepsali,
a hromady zlata za to brali.
Ale princezna smutnila dál,
a tak se rozčílil král,
stráže na podvodníky zavolal!
Ti je do šatlavy dali,
co na tři zámky zamykali,
okna, dveře utěsnili,
víc už o nich nemluvili.

Pak  povinný byl v království smutek,
smích od teď byl drzý skutek,
ani královský kocour nesměl se smát,
nic nesmělo úsměv připomínat!
Dokonce obrazy ze stěny vzali,
neb na nich se obličeje smáli.
Tak se zahalili do období smutku,
velmi zvláštní bylo to  vskutku.

Však jednou šel kolem mladík veselý,
jehož veselý smích v království slyšeli.
Pro jeho bujaré veselí,
však pochopení neměli!
Do šatlavy chtěli ho dát,
neb se opovážil smát!

A tak raději, než v šatlavě chrápat,
dostal náš mladík skvělý nápad!
Však co jiného zbývalo udělat,
než princeznu rozesmát?

Tak vymyslil, že bylo by hříchem,
smutek neléčiti smíchem.
Prý, že smích nakažlivý je,
že před ním se nikdo neskryje
a pravděpodobně mělo by se stát,
že také princezna začne se smát.

Slyšíte? Už slavnostní trumpety měly by znít,
rozhlásit, že něco bude se dít,
Tramtaráááá, tramtarááá
princezna se zasmála!

A pokud i vy pořád jen smutníte,
ze smutku téměř už nespíte,
také se začněte smát,
funguje to, co vám budu povídat!